Generelt om bilsyn

Et periodisk syn er et kontroltjek af, hvorvidt et køretøj lever op til de gældende regler for godkendelse og syn af køretøjer. Synet er lovpligtigt og skal foretages regelmæssigt.

Hvor får jeg køretøjet synet?
Når du har modtaget indkaldelsen fra Færdselsstyrelsen, skal du bestille tid til syn hos en synshal. Hvis dit køretøj har et aftageligt anhængertræk, skal du huske at medbringe dette til synet.

Hvad bliver tjekket ved et periodisk syn?
Ved syn af dit køretøj foretager synshallen en kontrol af, om køretøjet er i god stand i henhold til de tekniske regler. Køretøjet bliver kontrolleret for fejl, der kan påvirke vores miljø og sikkerheden på vejene.

Sikkerheden
For at fastholde sikkerheden på vejene, bliver der foretaget en kontrol af køretøjets styreapparat, bremser, dæk, lygter, signalapparat, reflekser og bærende dele, som bl.a. hjulophæng og støddæmpere.

Miljøet
For at sikre et bedre miljø, bliver der foretaget en kontrol af køretøjets røg-, kulilte- og støjudledning. Du kan læse mere om reglerne for køretøjers støj- og partikeludledning under menupunktet “Energi og miljøegenskaber”. Et syn bliver afsluttet med, at synshallen udleverer en synsrapport med synsresultatet. Der findes fire mulige resultater: godkendt, betinget godkendt, kan godkendes efter omsyn eller ikke godkendt. Læs mere på Færdselsstyrelsens hjemmesiden. 

Kilde fra:
https://www.fstyr.dk/da/Syn-af-koeretoej/Periodisk-syn#om-det-periodiske-syn

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke ønsker at få mit køretøj synet?

Hvis du ikke ønsker at få synet dit køretøj, skal du i stedet afmelde det i Køretøjsregistret. Det gør du ved at aflevere dine nummerplader hos en godkendt nummerpladeoperatør eller hos et af SKAT’s motorcentre. Du kan læse mere om dette på SKAT’s hjemmeside.

Hvad sker der, hvis jeg ikke får synet mit køretøj til tiden?
Hvis du ikke får synet dit køretøj inden for synsfristen, overtræder du loven om godkendelse og syn af køretøjer, og vil derfor modtage et bødeforlæg på 2000 kr. Læs mere om dette under “Bødeforlæg”.

Hvad sker der, hvis jeg har solgt mit køretøj, men stadig har modtaget Færdselsstyrelsens indkaldelse?
Hvis du har solgt dit køretøj men alligevel har modtaget en indkaldelse til syn fra Færdselsstyrelsen, er det, fordi du stadig står registreret som bruger i Køretøjsregistret. Læs mere under “Salg eller afmelding af køretøj”.

Kan jeg få udsat fristen for syn?
Det er ikke muligt at få udsat synsfristen, når fristen er overskredet. Herudover kan fristen kun udsættes i helt særlige tilfælde, som f.eks. hvis du kan dokumentere, at dit køretøj er blevet stjålet. Læs mere under “Spørgsmål og svar”.

Hvad siger loven om det periodiske syn?
Ifølge EU reglerne skal alle medlemslandene som hovedregel gennemføre en periodisk teknisk kontrol (syn) af almindelige person- og varebiler hvert andet år, første gang 4 år efter første registrering. Der er tale om minimumsregler, hvor en række andre lande har hyppigere kontrol.

EU-reglerne fremgår af direktiv 2014/45/EU om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer. Bekendtgørelse Nr. 2020/1684 Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer Gældende fra 01/01/2021 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Kilde fra:
https://www.fstyr.dk/da/Syn-af-koeretoej/Periodisk-syn# 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1684